ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Chương: Tổ chức hội nghị chuyên đề về tình hình trong nước, quốc tế nổi bật hiện nay.
Lượt xem: 57
Huyện ủy vừa tổ chức hội nghị chuyên đề trực tiếp và trực tuyến thông tin về tình hình trong nước, quốc tế nổi bật hiện nay. Hội nghị do PGS, TS Nguyễn Viết Thảo - Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo. 
Anh-tin-bai

 PGS, TS Nguyễn Viết Thảo - Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo  chuyên đề.

Tham gia hội nghị ở điểm cầu huyện có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Các đồng chí trưởng, Phó ban, phòng Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện; Ủy viên UBKT Huyện ủy; Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện.  Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ viên Thường vụ Trực đảng, Chủ tịch UBMTTQ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Trưởng Công an các xã, thị trấn. Bí thư, Phó bí thư đảng ủy, chi ủy các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Huyện ủy, Khối dân và Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện. Ở điểm cầu giao ban trực tuyến của các xã, thị trấn có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ xã, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ và trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã. Bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn. Các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp xã, thành viên Câu lạc bộ Thời sự cấp huyện. Đây là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực nhằm góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân và định hướng thông tin tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc, hoạt động đối ngoại, đời sống kinh tế, xã hội và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Các đại biểu về tham dự hội nghị.

Phát biểu và kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Dương - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã mong muốn các cấp các ngành từ huyện đến cơ sở cần tiếp tục làm tốt công tác năm bắt tình hình, định hướng dư luận, chủ động đấu tranh với các thông tin, sai trái trên không gian mạng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, chủ động chuẩn bị các nội dung để tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ. Làm tốt công tác phát hiện nguồn và kết nạp đảng viên mới. Quan tâm thực hiện các văn bản mới được quán triệt. Về phát triển KTXH cần: Tập trung rà soát lại hệ thống chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ tiêu của năm 2023, tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn.Tăng cường bám sát cơ sở, chỉ đạo và giúp đỡ các xã xây dựng NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và chuyển đổi số trên địa bàn.

 

                                                                                                                                                                                                                     Hữu Thịnh – Trung tâm VHTT&TT huyện

Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1