ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Chương: Trao tặng 96 con bò sinh kế.
Lượt xem: 68
Nằm trong dự án chăn nuôi bê cái lai sind thuộc Dự án 2 “Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2022, chiều ngày 16/8, phòng LĐTB&XH và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đã tổ chức bàn giao 96 con bê cái lai sind cho 96 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng, hộ có người khuyết tật không có sinh kế ổn định ở 5 xã Thanh Sơn, Ngọc Lâm, Thanh Mai, Thanh An và Thanh Xuân. 
Anh-tin-bai

Trong đó xã Thanh An 20 con, xã Thanh Sơn 19 con, xã Ngọc Lâm 17 con, xã Thanh Xuân 20 con và xã Thanh Mai 20 con. Với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng.  Tuy nhiên để dự án được lan toả, những hộ dân được thụ hưởng dự án này sẽ phải có trách nhiệm nộp tiền bằng 5% kinh phí nhà nước hỗ trợ cho đại diện cộng đồng để luân chuyển cho các hộ khác. Thời gian nộp tiền chậm nhất là 3 năm kể từ ngày được nhận hỗ trợ.

Anh-tin-bai

Đoàn đã trao cho xã Thanh An 20 con bê sinh sản.

Để dự án đạt kết quả cao, trước khi bàn giao con giống, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức 5 lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi thú y cho các hộ được thụ hưởng dự án. Đây là hoạt động ý nghĩa rất thiết thực nhằm tiếp sức, hỗ trợ phương tiện sản xuất, tạo sinh kế cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp các hộ có điều kiện phát triển chăn nuôi bò sinh sản, nâng cao thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống, tiến tới giảm nghèo bền vững./.

 

                                                                                                                                                                                           Lan Anh - Trung tâm VHTT&TT huyện

Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1