ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Chương: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh làm việc với chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện.
Lượt xem: 37
Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh vừa phối hợp với UBND huyện tổ chức buổi làm việc với Cán bộ, viên chức chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện nhằm nghe và chấn chỉnh lại hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai huyện, nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của đơn vị trong thời gian tới.
Anh-tin-bai

Toàn cảnh hội nghị.

Tại đây, sau khi nghe Văn phòng đăng ký đất huyện thông qua báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ 20/12/2022 đến ngày 17/4/2023, trên cơ sở đó, các đại biểu đã tham gia thảo luận, bên cạnh đánh giá lại những kết quả đã đạt được, các đại biểu cũng đã nêu ra những tồn tại, hạn chế để đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Theo đó, trong thời gian từ 20/12/2022 đến ngày 17/4/2023, Văn phòng đăng ký đất đai huyện đã tiếp nhận tại bộ phận 1 cửa chuyển sang là 2494 lượt hồ sơ. Trong đó trả hồ sơ bổ sung không thụ lý 437 lượt hồ sơ, từ chối hồ sơ không đủ điều kiện  xử lý 228 hồ sơ, hồ sơ đủ điều kiện thụ lý 1824 hồ sơ, đã hoàn thành 1449 hồ sơ, đang xử lý 375 hồ sơ. In được 1285 phôi giấy chứng nhận.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Các đại biểu về tham dự hội nghị.

Thực hiện đăng ký giao dịch đảm bảo 859 hồ sơ. Tổng số tiếp nhận thông báo đo đạc chỉnh lý, tách thửa, trích lục là 1060 trường hợp, đã hoàn thành 512 trường hợp, chưa đo là 274 trường hợp, trả thông báo không đủ điều kiện và xin rút là 160 trường hợp. Chỉnh lý hồ sơ địa chính ở các xã là 1980 hồ sơ, trả giấy chứng nhận cấp đổi cho các xã tại chi nhánh là 1992 giấy, tổng Scan hồ sơ, giấy chứng nhận đã hoàn thành là 1632 hồ sơ. Cũng tại hội nghị này, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và lãnh đạo huyện đã yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai huyện giải trình các nội dung vì sao tỷ lệ hồ sơ bị trả về chiếm tỷ lệ cao, cò đất ở Thanh Chương nhiều, tiến độ đo đạc chậm, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân còn nhiều hạn chế, một số cán bộ đạo đức công vụ kém,…

Anh-tin-bai

Đồng chí Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Kết luận buổi làm việc đồng chí Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh đã yêu cầu: cán bộ viên chức Văn phòng đăng ký đất đai huyện cần tập trung khắc phục ngay và luôn các tồn tại đã được chỉ ra trong báo cáo và tại hội nghị như công bố đường dây nóng, tổ chức tiếp dân 1 tháng 1 lần, xây dựng quy trình nội bộ trong đo đạc. Chỉnh đốn lại công tác chuyên môn nhất là tác phong, trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân. Những ý kiến, kiến nghị của đơn vị cũng đã được lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai trả lời cụ thể như các nội dung liên quan đến bổ sung cơ sở vật chất, bổ sung nhân lực và chuyển địa điểm làm việc của đơn vị. 

                                                                                                                                                                                                                                           Lan Anh - Trung tâm VHTT&TT huyện.

Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1