ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Liên: Sơ kết hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội huyện đảng bộ xã khoá 33, nhiệm kỳ 2020- 2025.
Lượt xem: 57

Sáng ngày 20/7/ 2023, Đảng bộ xã Thanh Liên đã tổ chức hội nghị sơ kết hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết đại hội huyện đảng bộ xã khoá 33, nhiệm kỳ 2020- 2025 và sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tới dự có đồng chí Trần Ngọc Thành - UV BTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ.

Anh-tin-bai

Đảng bộ xã Thanh Liên hiện nay có 13 chi bộ với 438 đảng viên. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 33, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ đã xác định mục tiêu tổng quát là: Tập trung xây dựng tổ chức Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội;  phát huy sức mạnh nội lực, thu hút và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.  Các báo cáo và ý kiến tham luận tại hội nghị đã khẳng định: Qua hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 33, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Thanh Liên đã chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, đoàn kết trong nội bộ, đồng thuận trong nhân dân, phấn đấu đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực: kinh tế tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng; Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong xã (DRDP) bình quân năm 2022 đạt 10,4%/năm, đạt 72,72% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 47,64 triệu đồng/ người/ năm. Công tác thu hút đầu tư và huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng có bước phát triển nhanh; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng an ninh được tăng cường củng cố vững mạnh; an ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm. Hệ thống chính trị đoàn kết, thống nhất, hoạt động đồng bộ; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Phong trào xây dựng Nông thôn mới được nhân dân hưởng ứng tích cực. Phần lớn các chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết đều đạt trên 50%. Mức sống của nhân dân nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng trước sự đổi mới và phát triển của quê hương, đất nước.

Anh-tin-bai

Tuy vậy, tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế vẫn còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng; nguồn thu ngân sách của xã còn đạt thấp và thiếu tính bền vững. Tình hình an ninh trật tự vẫn còn diễn biến phức tạp. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tính tiên phong, gương mẫu của một bộ phận đảng viên còn hạn chế. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục. Vẫn còn một số chỉ tiêu dự báo khó đạt theo nghị quyết Đại hội đảng bộ xã.

Anh-tin-bai

Về dự và phát biểu tại đây, đồng chí Trần Ngọc Thành - UV BTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ đã mong muốn thời gian tới Đảng bộ xã Thanh Liên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, làm tốt công tác tuyên truyền đến tận mọi tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hút nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phấn đấu  đạt xã NTM kiểu mẫu vào năm 2024. Quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Đặc biệt là công tác phát triển đảng viên mới. Trước mắt là tổ chức tốt các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa và diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023.

 

                                                                                                                                                                                                                    Lan Anh – Trung tâm VHTT&TT huyện.

 

Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1