ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Liên: UBMTTQ huyện và các đoàn thể làm việc với Đảng ủy - UBND, UBMTTQ và các đoàn thể cấp xã.
Lượt xem: 50
 Để góp phần giúp địa phương phát triển, nhất là nâng cao hiệu quả hoạt động cảu MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn, Đảng ủy - UBND xã Thanh Liên vừa tổ chức buổi làm việc với UBMTTQ và các đoàn thể cấp huyện. 
Anh-tin-bai

Toàn cảnh hội nghị.

Thanh Liên hiện có 8 xóm với 2030 hộ và 8350 nhân khẩu, có 13 chi bộ với 441 đảng viên. Trong thời gian qua Đảng ủy đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thông qua các chủ trương, Nghị quyết và các văn bản, chỉ đạo trực tiếp. Cụ thể: Đảng ủy đã phân công đồng chí Ủy vên BTV- Chủ tịch MTTQ chịu trách nhiệm tập hơp các tổ chức thành viên để cùng nhau phối hợp hoạt động. Giao MTTQ và các đoàn thể chủ động phối hợp với UBND xã  để thực hiện các hoạt động chính trị của địa phương, đồng thời giao UBND xã hỗ trợ kinh phí để MTTQ và các đoàn thể hoạt động. Bình quân hàng năm từ130% so với nguồn phân bổ từ ngân sách cấp trên. Đặc biệt là các sự kiện lớn như Đại hội, hội thu, cuộc thi của MTTQ và các đoàn thể đều được UBND xã hỗ trợ gần như 100% kinh phí theo yêu cầu. Ngoài ra, Đảng ủy còn tổ chức giao ban hàng tháng, thành phần từ cán bộ cấp chi đoàn, cho hội trở lên nhằm để nắm bắt và giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên. Đồng thời triển khai các chủ trương chính sách của Đảng và địa phương đến với các đoàn thể một cách nhanh nhất. Giao khối dân vận thường xuyên giao ban khối để tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác lãnh đạo hàng tháng. Song nhìn chung hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội của địa phương vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi, dường như đang cầm chừng, chưa tạo được điểm nhấn cho tổ chức mình. Trong 2 năm xây dựng NTM nâng cao, toàn xã đã huy động được trên 34 tỷ đồng và trên 6000 ngày công. Trong đo nhân dân và con em đóng góp trên 4 tỷ đồng.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến.

Tại hội nghị, trên cơ sở làm ra các tồn tại trong thời gian qua, UBMTQ và các đoàn thể cấp huyện cũng đã nêu ra các giáp pháp để hỗ trợ MTTQ và các đoàn thể chính trị trên địa bàn xã phát triển. Trong đó, sẽ tập trung huy động nguồn lực, dự án, chương trình hỗ trợ cho MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Thanh Liên phát triển, sớm đưa địa phương đạt chuẩn NTM nâng cao. Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Bá Ngọc - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã đã cảm ơn và mong rằng thời gian tới MTTQ và các đoàn thể cấp huyện tiếp tục quan tâm, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để MTTQ và các tổ chức chính trị xã Thanh Liên hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình. Xứng đáng là địa chỉ tin cậy của đoàn viên, hội viên.

                                                                        Hữu Thịnh – Trung tâm VHTT&TT

Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1