ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
UBMTTQ huyện: Tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023.
Lượt xem: 30
 UBMTTQ huyện vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023 và triển khai kế hoạch xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện.
Anh-tin-bai

Báo cáo và ý kiến phát biểu tại hội nghị đã khẳng định:  Trong 20 năm qua, ngày hội Đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn huyện đã được cấp uỷ, chính quyền, hệ thống chính trị quan tâm chỉ đạo. MTTQ từ huyện đến cơ sở đã quan tâm và triển khai sâu rộng đến từng xóm, khối, bản, các khu dân cư, các tổ tự quản nên đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng và thu được nhiều kết quả có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc. Thông qua tổ chức ngày hội những giá trị văn hoá mang bản sắc dân tộc đã được giữ gìn và phát huy, đó là truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương, góp phần củng cố tình làng, nghĩa xóm, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy kinh tế phát triển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Vai trò và vị trí của MTTQ được nâng lên. Những nội dung triển khai hoạt động của ngày hội đã làm cho các tai tệ nạn xã hội giảm, các danh hiệu văn hoá hàng năm tăng, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong học tập, công tác, lao động sản xuất, các phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM được triển khai rộng khắp. Nổi bật: MTTQ từ huyện đến cơ sở đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đã tự nguyện hiến 1835 ha đất, hơn 3 triệu cây các loại, 10 triệu ngày công, di dời 1236 nhà ở, ốt quán, 14.870m2 chuồng trại chăn nuôi, tháo dỡ hơn 5 triệu m3 bờ rào. Tổng giá trị các loại tài sản đã hiến trên 952 tỷ đồng, xây dựng mới 794 km kênh mương bê tông và 4462 km đường giao thông nông thôn. Đến nay toàn huyện đã có 23 xã đạt chuẩn NTM và 3 xã đạt NTM nâng cao. Tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội, khơi dậy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc như uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tình làng nghĩa xóm. Trong 20 năm qua toàn huyện đã vận động được trên 35,6 tỷ đồng quỹ vì người nghèo, làm mới được 1216 nhà, sửa chữa được 235 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ 250 con bê cái lai sin cho hộ nghèo, đã góp phần nâng giảm tỷ lệ hộ nghèo đến nay chỉ còn 4,3%. Chương trình tết vì người nghèo đã vận động trên 48 tỷ đồng, đã trao 145.786 suất quà tết.

Anh-tin-bai

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại đó là phong trào diễn ra chưa đều, một số nơi sự phối hợp chưa đồng bộ, chưa có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị cơ sở. Công tác tổ chức ngày hội ở một số nơi còn đơn điệu, chưa tạo được không khí phấn khởi trong cộng đồng dân cư.  Để công tác tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thời gian tới đạt kết quả cao, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Đình Hà - Chủ tịch UBMTTQ huyện đã đề nghị các địa phương tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phải gắn phong trào tổ tự quản ở các khu dân cư, phong trào thi đua yêu nước, các phong trào của MTTQ và xây dựng NTM. Khi tổ chức ngày hội phải chú trọng đến phần hội với sự tham gia của nhiều thành phần để tạo không khí vui vẻ và sôi nổi. Cũng tại hội nghị này, UBMTTQ huyện đã triển khai kế hoạch xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025. Theo đó, mục tiêu từ năm 2023 đến 2025 huyện sẽ vận động hỗ trợ xây dựng được 600 nhà ở cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Theo định mức của tỉnh, mỗi nhà xây mới được hỗ trợ 50 triệu đồng. Để thực hiện đạt mục tiêu này huyện đã vận động cán bộ, công viên chức hỗ trợ mỗi người 4,5 ngày lương, mỗi hộ dân 200 ngàn đồng trừ hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian thu trong 2 năm 2023 và 2024. Ngoài ra còn vận động các cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm ủng hộ thêm. Chính vì thế các địa phương, đơn vị cần phải vận động đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Thời gian thực hiện phấn đấu hoàn thành trong 2 năm 2023, 2024. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nên các địa phương cần triển khai thực hiện sớm. Kết thúc hội nghị, UBMTTQ huyện đã tặng Giấy khen cho 20 tập thể vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023.

Lan Anh - Trung tâm VHTT&TT huyện

Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1