ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
UBND huyện: Họp phiên thường kỳ tháng 9 năm 2023.
Lượt xem: 45

Sáng ngày 14/9, UBND huyện đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2023. Đồng chí Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. 

Anh-tin-bai

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào các báo cáo: Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực Tài nguyên và môi trường quý 3 năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2023. Kết quả sản xuất vụ Hè thu năm 2023, tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023. Kết quả thực hiện Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 8 năm 2023.Kết quả thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/5/2023 đến 31/8/2023. Trên cơ sở đó, các thành viên tham dự hội nghị đã phát biểu ý kiến nêu lên một số kết quả đã đạt được trong tháng qua và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. 

Anh-tin-bai

Kết luận tại phiên họp đồng chí Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận một số kết mà các phòng ban chuyên môn cấp huyện đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua, đồng thời giao cho các phòng ban chuyên môn cần bám sát công việc của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới đó là: Tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch trong năm để tập trung chỉ đạo thực hiện đầu quý 4. Tập trung thu hoạch các cây trồng hè thu, triển khai đề án sản xuất vụ đông có hiệu quả. Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn đảm bảo giải ngân 100% vào cuối năm. Chỉ đạo UBND các xã, các cơ quan, đơn vị rà soát bổ sung công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, nhất là các hệ thống hồ đập, chủ động lực lượng khi có yêu cầu tránh bị động bất ngờ. Làm tốt công tác tuyên truyền về công tác PCCC tại các chợ, nhà hàng, quán Karaoke, khách sạn… Quan tâm đến công tác chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến, nâng cao đạo đức công vụ. Quan tâm xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Thường xuyên làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm liên quan đến lĩnh vực khoáng sản. Tập trung rà soát xử lý các vi phạm về đất đai phát sinh trong thời gian qua tập trung vào các xã Thanh Sơn, Thanh Lương và không để phát sinh mới xẩy ra. Kịp thời chấn chỉnh tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Xây dựng kế hoạch, triển khai có hiệu quả ngày toàn dân ra quân làm thuỷ lợi đảm bảo thiết thực hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo chất lượng sau khi hoàn thành tổ chức nghiệm thu, kịp thời. Tổ chức các hoạt động vui Tết trung thu cho các cháu, tuyên dương khen thưởng, quan tâm đến các cháu có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. 

                                                                                                                                             Văn Lý - Trung tâm VHTT&&TT huyện

Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1