ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
TIỄN PHAN SÀO NAM NAM DU
Lượt xem: 397


TIỄN PHAN SÀO NAM NAM DU

Đặng Nguyên Cẩn

Bắc châu vị dĩ phục Nam Châu

Hồ Hải hào tâm bất chẳng thâu

Tự tiếu thử sinh do bạch diện

Khả vô kỳ khí ngạo thương châu;

Thai dương thái dược tầm cao sĩ

Trường luỹ quan bi điếu Cổ Hầu

Độc hữu Tam Thai nhà tán hữu

Tương tư tịch tịch ỷ giang lâu.

Dịch thơ

Vừa ra Bắc đó lại vào Nam

Hồ hải lòng hăng bước chửa nhàm

Tự nghĩ thân này còn mặt trắng

Há không khí lạ ngạo đời phàm;

Cổ Hầu luỹ nọ tìm bia đá

Cao sĩ làng kia hái thuốc thơm

Còn lại Tam Thai người bạn cũ,

Giang lầu ngồi dựa ngóng thâu đêm.

(Huỳnh Thúc Kháng dịch)

Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1